تبلیغات
بچه های پزشکی 88 خرم آباد - گزیده نهج البلاغه (سری اول)

ما اولین نیستیم اما بی حالترینیم ! (واقعیتش کلا حال ندارن بچه ها...) !!ا
 • قناعت پیشه کردن، از عزت نفس است.
 •   احمق ترین خلق کسی است که خود را عاقلترین خلق بداند.
 •   آفت وقار و هیبت مرد، شوخی است.
 •   اگر چشم دل بینا نباشد، شنوائی گوش سودی ندهد.
 •   با نیکان بدی مکن، چه آنان را از نیکی باز می داری.
 •   بالاترین بخشش آن است که پیش از خواری خواستن باشد.
 •   با پدران خود نیکی رفتار کنید، تا پسرانتان به شما نیکی کنند.
 •   انسان در زیر زبان خویش پنهان است.
 •   انسان را پس از مرگ خانه ای نیست، مگر خانه ای که قبل از مرگ بنا کرده است.
 •   بد ترین رفیق کسی است که تو را به معصیت خدا تشویق کند.
 •   ترسو را توفیق و کامیابی محال است.
 •  پوزش طلبیدن نشان خردمندی است.
 • به هر چیز در دنیا بیشتر انس داری، زیادتر از آن بترس.
 • بلای آدمی در زبان اوست.
 • کسی که در کار کوتاهی کند به غم و اندوه دچار می شود.
 • کسی که خودخواهی و اسراف پیشه کند، از برتری و بزرگواری می افتد.
 • بزرگوار کسی است که در کیفر بدی نیکی کند.
 • مؤمن را شادی در جبین است و اندوه در دل.
 • نادانی دردناک ترین دردهاست.
 • هنگامی که هوس ها بر عقل چیره شوند، انسان به پرتگاه ها کشیده می شود.
 • هیچ مالی پر فایده تر از عقل نیست.
 • دانائی میراثی است شریف و گرامی.
 • هر که مرا حرفی بیاموزد، مرا بنده خود گردانیده است.
 • هر کس میدرود آنچه را میکارد و جزا می بیند آنچه را عمل می کند
 • خوبی سخن در کم گفتن است.
 • دانشی که تو را اصلاح نکند، گمراهی است.
 • هر کس از خدا بترسد، ترسش از مردم کمتر می شود
 • سه کار شرم برنمی دارد: خدمت به مهمان، برخاستن از جا در برابر معلم و گرفتن حق
 • خود.
 • دین مرد خرد اوست، کسی که عقل ندارد، دین ندارد.
 • رشکبر همیشه بیمار است.
 • درباره آنچه از آن شناختی نداری، سخن مگوی.
 • سینه عاقل، صندوق اسرارش می باشد.
 • یا دانشمندی زبان دار و گویا باش و یا شنونده ای علم نگهدار، مبادا جز این دو، شخص
 • سومی باشی.
 •   علم با عمل مقرون است پس هر که می داند، باید عمل کند، و علم عمل را صدا زند اگر
 •   او پاسخش را نداد از نزد او برود.
 •   بخل، گردآورنده همه عیبهای زشت است و افساری است که بهر کار بدی انسان را می کشد.
 •   از بخل و نفاق اجتناب کنید که از مذمومترین اخلاقهاست.
 •   بخیل پیش عزیزان خود خوار است.
 •   بخل ورزیدن به آنچه در دست داری، بدگمانی به معبود است.
 •   بخشندگی آدمی او را محبوب مخالفانش می کند و بخلش او را نزد فرزندانش هم منفور می
 •   سازد.